Seznam odborností od 1.1.2010 - dle kódu

KOD ODBORNOSTI NAZEV ODBORNOSTI
001 všeobecný praktický lékař
002 praktické lékařství pro děti a dorost
014 zubní lékař - stomatolog
015 ortodoncie
101 vnitřní lékařství - interna
102 angiologie
103 diabetologie
104 endokrinologie
105 gastroenterologie
115 gastroenterologie - skupina 1
106 geriatrie
107 kardiologie
117 kardiologie  - skupina 1
108 nefrologie
109 revmatologie
128 pracoviště hemodialýzy
201 rehabilitační a fyzikální medicína
202 hematologie
203 infekční lékařství
204 tělovýchovné lékařství
205 pneumologie a ftizeologie
215 pneumologie a ftizeologie  - skupina 1
206 klinická farmakologie
207 alergologie a klinická imunologie
208 lékařská genetika
209 neurologie
210 dětská neurologie
222 transfúzní lékařství
301 dětské lékařství
302 dětská kardiologie
312 dětská kardiologie  - skupina 1
303 dorostové lékařství
304 neonatologie
305 psychiatrie
306 dětská a dorostová psychiatrie
308 návykové nemoci
309 sexuologie
401 pracovní lékařství
402 klinická onkologie
403 radiační onkologie
413 radiační onkologie  - skupina 1
404 dermatovenerologie
405 dětská dermatologie
406 korektivní dermatologie
407 nukleární medicína
501 chirurgie
511 chirurgie  - skupina 1
521 chirurgie  - skupina 2
531 chirurgie  - skupina 3
502 dětská chirurgie
512 dětská chirurgie  - skupina 1
522 dětská chirurgie  - skupina 2
532 dětská chirurgie  - skupina 3
503 úrazová chirurgie (traumatologie)
513 úrazová chirurgie (traumatologie)  - skupina 1
523 úrazová chirurgie (traumatologie)  - skupina 2
533 úrazová chirurgie (traumatologie)  - skupina 3
504 cévní chirurgie
514 cévní chirurgie  - skupina 1
524 cévní chirurgie  - skupina 2
534 cévní chirurgie  - skupina 3
505 kardiochirurgie
515 kardiochirurgie  - skupina 1
525 kardiochirurgie  - skupina 2
535 kardiochirurgie  - skupina 3
506 neurochirurgie
516 neurochirurgie  - skupina 1
526 neurochirurgie  - skupina 2
536 neurochirurgie  - skupina 3
507 hrudní chirurgie
517 hrudní chirurgie  - skupina 1
527 hrudní chirurgie  - skupina 2
537 hrudní chirurgie  - skupina 3
601 plastická chirurgie
611 plastická chirurgie  - skupina 1
621 plastická chirurgie  - skupina 2
631 plastická chirurgie  - skupina 3
602 popáleninová medicína
612 popáleninová medicína  - skupina 1
622 popáleninová medicína  - skupina 2
632 popáleninová medicína  - skupina 3
603 gynekologie a porodnictví 
613 gynekologie a porodnictví  - skupina 1
623 gynekologie a porodnictví  - skupina 2
633 gynekologie a porodnictví  - skupina 3
604 dětská gynekologie
614 dětská gynekologie  - skupina 1
624 dětská gynekologie  - skupina 2
634 dětská gynekologie  - skupina 3
605 orální a maxilofaciální chirurgie
615 orální a maxilofaciální chirurgie  - skupina 1
625 orální a maxilofaciální chirurgie  - skupina 2
635 orální a maxilofaciální chirurgie  - skupina 3
606 ortopedie
616 ortopedie  - skupina 1
626 ortopedie  - skupina 2
636 ortopedie  - skupina 3
607 ortopedická protetika
701 otorinolaryngologie
711 otorinolaryngologie  - skupina 1
721 otorinolaryngologie  - skupina 2
731 otorinolaryngologie  - skupina 3
702 audiologie a foniatrie
703 audiologie
704 dětská otorinolaryngologie
714 dětská otorinolaryngologie  - skupina 1
724 dětská otorinolaryngologie  - skupina 2
734 dětská otorinolaryngologie  - skupina 3
705 oftalmologie
715 oftalmologie  - skupina 1
725 oftalmologie  - skupina 2
735 oftalmologie  - skupina 3
706 urologie
716 urologie  - skupina 1
726 urologie  - skupina 2
736 urologie  - skupina 3
707 dětská urologie
717 dětská urologie  - skupina 1
727 dětská urologie  - skupina 2
737 dětská urologie  - skupina 3
708 anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína
728 anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína - skupina 2
709 urgentní medicína
710 paliativní medicína a léčba bolesti
697 paliativní medicína a léčba bolesti  - skupina 1
801 klinická biochemie
802 lékařská mikrobiologie
804 lékařská parazitologie
805 lékařská virologie
807 patologická anatomie
808 soudní lékařství
809 radiologie a zobrazovací metody
810 radiologie a zobrazovací metody - skupina 1
812 laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv
813 laboratoř alergologická a imunologická
814 laboratoř toxikologická
815 laboratoř nukleární medicíny
816 laboratoř lékařské genetiky
817 laboratoř klinické cytologie
818 laboratoř hematologická
819 laboratoř pro universální výkony
822 laboratoř lékařské mykologie
823 laboratoř patologie
901 klinická psychologie
902 fyzioterapeut
903 klinická logopedie
904 jiný zdravotnický pracovník
910 psychoterapie
911 všeobecná sestra
913 všeobecná sestra v sociálních službách
914 psychiatrická sestra
916 nutriční terapeut
917 ergoterapeut
918 fyzioterapeut
921 porodní asistentka
925 sestra domácí zdravotní péče
927 ortoptista
931 dětská psychologie
949 jiný zdravotnický pracovník s úplným středním odborným vzděláním
999 univerzální mezioborové výkony
zdroj informací: Seznam odborností od 1.1.2010
Comments