Seznam odborností od 1.1.2010 - dle odbornosti

NAZEV KOD_ODBORNOSTI
A alergologie a klinická imunologie 207
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína 708
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína - skupina 2 728
angiologie 102
audiologie 703
audiologie a foniatrie 702
C cévní chirurgie 504
cévní chirurgie  - skupina 1 514
cévní chirurgie  - skupina 2 524
cévní chirurgie  - skupina 3 534
D dermatovenerologie 404
dětská a dorostová psychiatrie 306
dětská dermatologie 405
dětská gynekologie 604
dětská gynekologie  - skupina 1 614
dětská gynekologie  - skupina 2 624
dětská gynekologie  - skupina 3 634
dětská chirurgie 502
dětská chirurgie  - skupina 1 512
dětská chirurgie  - skupina 2 522
dětská chirurgie  - skupina 3 532
dětská kardiologie 302
dětská kardiologie  - skupina 1 312
dětská neurologie 210
dětská otorinolaryngologie 704
dětská otorinolaryngologie  - skupina 1 714
dětská otorinolaryngologie  - skupina 2 724
dětská otorinolaryngologie  - skupina 3 734
dětská psychologie 931
dětská urologie 707
dětská urologie  - skupina 1 717
dětská urologie  - skupina 2 727
dětská urologie  - skupina 3 737
dětské lékařství 301
diabetologie 103
dorostové lékařství 303
E endokrinologie 104
ergoterapeut 917
F fyzioterapeut 902
fyzioterapeut 918
G gastroenterologie 105
gastroenterologie - skupina 1 115
geriatrie 106
gynekologie a porodnictví  603
gynekologie a porodnictví  - skupina 1 613
gynekologie a porodnictví  - skupina 2 623
gynekologie a porodnictví  - skupina 3 633
H hematologie 202
hrudní chirurgie 507
hrudní chirurgie  - skupina 1 517
hrudní chirurgie  - skupina 2 527
hrudní chirurgie  - skupina 3 537
CH chirurgie 501
chirurgie  - skupina 1 511
chirurgie  - skupina 2 521
chirurgie  - skupina 3 531
I infekční lékařství 203
J jiný zdravotnický pracovník 904
jiný zdravotnický pracovník s úplným středním odborným vzděláním 949
K kardiochirurgie 505
kardiochirurgie  - skupina 1 515
kardiochirurgie  - skupina 2 525
kardiochirurgie  - skupina 3 535
kardiologie 107
kardiologie  - skupina 1 117
klinická biochemie 801
klinická farmakologie 206
klinická logopedie 903
klinická onkologie 402
klinická psychologie 901
korektivní dermatologie 406
L laboratoř alergologická a imunologická 813
laboratoř farmakologie a toxikologie léčiv 812
laboratoř hematologická 818
laboratoř klinické cytologie 817
laboratoř lékařské genetiky 816
laboratoř lékařské mykologie 822
laboratoř nukleární medicíny 815
laboratoř patologie 823
laboratoř pro universální výkony 819
laboratoř toxikologická 814
lékařská genetika 208
lékařská mikrobiologie 802
lékařská parazitologie 804
lékařská virologie 805
LSPP 003
N návykové nemoci 308
nefrologie 108
neonatologie 304
neurochirurgie 506
neurochirurgie  - skupina 1 516
neurochirurgie  - skupina 2 526
neurochirurgie  - skupina 3 536
neurologie 209
nukleární medicína 407
nutriční terapeut 916
O oftalmologie 705
oftalmologie  - skupina 1 715
oftalmologie  - skupina 2 725
oftalmologie  - skupina 3 735
orální a maxilofaciální chirurgie 605
orální a maxilofaciální chirurgie  - skupina 1 615
orální a maxilofaciální chirurgie  - skupina 2 625
orální a maxilofaciální chirurgie  - skupina 3 635
ortodoncie 015
ortopedická protetika 607
ortopedie 606
ortopedie  - skupina 1 616
ortopedie  - skupina 2 626
ortopedie  - skupina 3 636
ortoptista 927
otorinolaryngologie 701
otorinolaryngologie  - skupina 1 711
otorinolaryngologie  - skupina 2 721
otorinolaryngologie  - skupina 3 731
P paliativní medicína a léčba bolesti 710
paliativní medicína a léčba bolesti  - skupina 1 697
patologická anatomie 807
plastická chirurgie 601
plastická chirurgie  - skupina 1 611
plastická chirurgie  - skupina 2 621
plastická chirurgie  - skupina 3 631
pneumologie a ftizeologie 205
pneumologie a ftizeologie  - skupina 1 215
popáleninová medicína 602
popáleninová medicína  - skupina 1 612
popáleninová medicína  - skupina 2 622
popáleninová medicína  - skupina 3 632
porodní asistentka 921
pracoviště hemodialýzy 128
pracovní lékařství 401
praktické lékařství pro děti a dorost 002
psychiatrická sestra 914
psychiatrie 305
psychoterapie 910
R radiační onkologie 403
radiační onkologie  - skupina 1 413
radiologie a zobrazovací metody 809
radiologie a zobrazovací metody - skupina 1 810
rehabilitační a fyzikální medicína 201
revmatologie 109
S sestra domácí zdravotní péče 925
sexuologie 309
soudní lékařství 808
T tělovýchovné lékařství 204
transfúzní lékařství 222
U univerzální mezioborové výkony 999
úrazová chirurgie (traumatologie) 503
úrazová chirurgie (traumatologie)  - skupina 1 513
úrazová chirurgie (traumatologie)  - skupina 2 523
úrazová chirurgie (traumatologie)  - skupina 3 533
urgentní medicína 709
urologie 706
urologie  - skupina 1 716
urologie  - skupina 2 726
urologie  - skupina 3 736
V vnitřní lékařství - interna 101
všeobecný praktický lékař 001
všeobecná sestra 911
všeobecná sestra v sociálních službách 913
Z zubní lékař - stomatolog 014
Comments