Z důvodu zajištění komfortu (službu spustíte a nemusíte čekat u počítače na dokončení úkolu), 
odpovídající úrovně zabezpečení (šifrovaná komunikace, několikanásobné ověření) a přesné evidence zásahů,
je instalována vybraná klientská část služby Support Remote Access: