výtah ceníku

Operativní servis Express Remote Support - VIP klient od 175,- Kč / zásah

Operativní servis Express Remote Support - nesmluvní klient od 350,- Kč / zásah

Servisní zásah / konzultace u zákazníka 1000,- Kč / hod.

Cestovné včetně náhrady času na cestě 13 Kč / km

Cestovné / dopravné do 3,5 km 77 Kč

Všechny uvedené ceny jsou v korunách českých a jsou konečné (dodavatel není plátcem DPH).

Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit cenu za zvláštní požadavky individuálně. Ceník je platný od 7.1.2022, změna cen vyhrazena.

Uvedené ceny nezahrnují případné licenční poplatky za speciální aplikace třetích stran. S výší dalších nákladů je zákazník vždy seznámen předem s možností odmítnout. Operativní servis Express Remote Support je prováděn výhradně na počítačích s aktuálním klientem služby Support Remote Access.