výtah ceníku

Operativní servis Express Remote Support od 175,- Kč / zásah*

Servisní zásah / konzultace u zákazníka 1000,- Kč / hod.

Cestovné včetně náhrady času na cestě 21 Kč / km

Cestovné / dopravné do 3,5 km 97 Kč

Všechny uvedené ceny jsou v korunách českých a jsou konečné (dodavatel není plátcem DPH). Fakturuje se započatá půlhodina.*

Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit cenu za zvláštní požadavky individuálně. Ceník je platný od 3.1.2023, změna cen vyhrazena.

Uvedené ceny nezahrnují případné licenční poplatky za speciální aplikace třetích stran. S výší dalších nákladů je zákazník vždy seznámen předem s možností odmítnout. Operativní servis Express Remote Support je prováděn výhradně na počítačích s aktuálním klientem služby Support Remote Access.

*následné připojení v kalendářním měsíci prostřednictvím služby Operativní servis Express Remote Support se účtuje po čtvrthodinách